28 OCAK 2020 TARİHLİ VE 31022 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

28 Ocak 2020 Tarihli ve 31022 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
28 Ocak 2020 08:23

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

–– Isparta İli Merkez İlçesine Bağlı Savköy Beldesinin İsminin “Sav” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/99, K: 2019/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2017/28126 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

saglikcalisani.com
Bu haberin tüm hakları saglikcalisani.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SAĞLIK ÇALIŞANI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #